WayLogger III

WayLogger III

Waylogger je zařízení pro dlouhodobé detailní sledování stavu a způsobu používání užitkových vozidel a mobilních strojů. Po celou dobu aktivity vozidla (po dobu zapnutí klíčku) Waylogger zaznamenává v určených intervalech (minimálně 1 s) všechny informace vysílané řídícími jednotkami na CAN-bus (dle protokolu SAE J1939). Záznamy, obsahující informace o vozidle a řidiči, se ukládají na paměťovou kartu (micro SDHC card). Kapacita paměťové karty dostačuje na několika-týdenní záznam provozu vozidla.

  

Čím může být WayLogger III přínosem pro Váš vozový park?

 • GPS modul dodávaný s jednotkou umožňuje zpětně zobrazit trasu jízdy na mapě a zjistit, kde se v daný čas vozidlo pohybovalo. Mapové podklady přístupné z aplikace WayLogBase jsou zdarma, daný počítač jen musí mít připojení na internet. [nová funkce !!!]

 • Po připojení WiFi modulu do USB portu možnost automatického bezdrátového přenosu dat z Waylogeru na libovolné PC v lokální síti (viz. obr. níže). Jakmile se vozidlo dostane do dosahu WiFi signálu (např. vozovna), začnou se automaticky po vypnutí klíčku data stahovat na vámi zvolené PC v síti.
  [nová funkce !!!]

 • Sledování spotřeby paliva, stavu nádrže a optimálního způsobu užívání vozidla.

 • Dlouhodobé sledování stavu vozidla a diagnostických hlášení, detekce zřídka či náhodně se vyskytujících stavů.

 • Hodnocení stylu jízdy jednotlivých řidičů.

 • Objektivní porovnávání vlastností různých vozidel.

 • Připojuje se na CAN-bus hnacího řetězce vozidla (podle SAE J1939) a na sériové rozhraní digitálního tachografu (pin D8).

 • Ve stanovených intervalech (min. 1 sekunda) se na paměťovou kartu zapisuje vzorek všech zpráv CAN-bus a informace z digitálního tachografu (ID karty řidiče, VIN vozidla...). 

 • Kapacita paměťové karty dostačuje na několikatýdenní záznam provozu vozidla.

 • K zpracování a vyhodnocování záznamů slouží software WayLogBase 8.X.


Schéma způsobu řešení bezdrátového přenosu dat z jednotek Waylogger III.


WayLogBase 8.x - aplikace pro vyhodnocení dat z WayLoggeru

Aplikace Waylogbase je komfortní a přívětivá aplikace pro zpracování wlx-souborů vytvořených záznamníkem WayLogger. Z periodických záznamů okamžitých hodnot, uložených ve wlx-souborech, vyhodnocuje program WayLogBase charakteristiku = řadu veličin, které v tabulkové i grafické formě podávají komplexní informaci o vozidle, jeho stavu a způsobu jeho použití.


 Zaznamenávané veličiny

 • VIN vozidla, ID karty řidiče  Zobrazení projeté trasy vozidlem na online mapách

 • datum/čas začátku a konce záznamu i jízdy

 • GPS souřadnice projeté trasy vozidlem a její zobrazení na online mapách (mapové podklady jsou zdarma)

 • doba trvání záznamu, běhu motoru, stání s běžícím motorem, doba jízdy celkem i určitých režimech (s neměnnou polohou akcelerátoru, v režimu „cruise-control“), doba brzdění i aktivity retardérů.... s přesností na 1s

 • ujetá vzdálenost (přesnost: 5 m), počet rozjezdů vozidla, histogram jízdních úseků

 • spotřeba paliva celková (přesnost: 0.5 l), průměrná v l/100 km i v l/hod, Nastavení sledovaných veličinhistogram okamžitých spotřeb, ‚min-max’ rozsah teploty paliva

 • stav paliva v nádrži na začátku a na konci záznamu, doplněný červeným otazníkem v případě nečekaného rozdílu mezi hladinami po sobě následujících záznamů 

 • způsob jízdy charakterizují: průměrná a maximální hodnota rychlosti vozidla a otáček motoru, histogram rychlostí v rozsahu 0 – 100 km/h doplněný zvláštním histogramem pro detailní hodnocení rychlosti v rozsahu 80-100 km/hod; histogram kroutícího momentu motoru i režimů Detail vozidla ze seznamuřízení kroutícího momentu motoru, histogramy polohy akcelerátoru a řazených převodových stupňů 

 • intervaly ‚min-max’ a průměrné hodnoty informující o stavu vozidla: teploty chladiva i oleje motoru, tlak oleje motoru, teploty oleje převodovky i retardéru, napětí v síti vozidla....

 • diagnostické kódy chyb všech zařízení komunikujících po CAN-bus (DM1 Diagnostics Trouble Codes), obsahují informace o zdroji poruch (kód SPN), jejich příčině (kód FMI) i počtu výskytů.

Charakteristiky je možné vyhodnocovat samostatně i libovolně sloučené, evidovat a zpracovávat v databázi řidičů/vozidel, filtrovat a porovnávat, provádět přímý výstup do prohlížeče html-formátu nebo do MS Excel.

Prostým kliknutím lze z libovolného množství charakteristik generovat a tisknout přehled „Spotřeba“, který na tiskové straně A4 shrnuje řadu informací pro hodnocení stylu řidiče z hlediska minimalizace spotřeby a provozních nákladů.

Pro přesné a zodpovědné sledování, zda nedochází k nečekaným „ztrátám“ paliva během odstavení vozidla, nestačí jen posuzovat návaznost výšky hladiny paliva po sobě následujících záznamů. Aby byly vyloučeny vlivy např. naklonění nádrže (únik vzduchu z pérování, kneeling), přelévání paliva (prudké zastavení/rozjezd), změny objemu (chladnutí paliva ohřívaného motorem) je potřebné posuzovat detailní průběh výšky hladiny v nádrži během záznamů. Tuto analýzu usnadňují grafy hladiny paliva v 5-ti po sobě následujících záznamech, doplněné výpočtovou přímkou a výpisem souvisejících údajů.

Samozřejmě je možný i výpis časového průběhu všech veličin, z kterých je vypočítávána charakteristika. Data jsou generována (s možností filtrování) do tabulky formátu html, což zaručuje možnost nejen prohlížení a tisku, ale i dalšího exportu do libovolného programu podle přání uživatele.

Videoukázky funkcí programu WayLogBase 

1) Waylogbase 8.X - základní přehled funkcí aplikace

Instalaci aplikace včetně představení základních funkcí programu najdete v následujícím videu.

2) Waylogbase 8.X - časový vývoj

Zobrazení podrobného výpisu jakéhokoliv libovolně vybraného záznamu v samostatném okně s možností exportu dat. Pokud chcete analyzovat podrobně jednotlivý záznam v krocích nastavené periody záznamu. Nejméně je to 1 s, zkontrolujte si nastavení samotného Wayloggeru.


Registrace zařízení !!! 

Kliknutím na link níže se můžete pohodlně a rychle online zaregistrovat k odběru aktualizací software a novinek zařízení Waylogger.

Proč aktivovat ?

Aktivací a především registrací údajů si zajistíte přímý kanál novinek a aktualizací vyhodnocovacího software, který jste si společně s prvním zařízením zakoupili. Vy určíte, na který e-mail mají být informace směřovány a budete mít jistotu, že se k vám všechny poslední novinky a nejnovější aktulizace dostanou bez zbytečných prodlení. Níže naleznete proklik na online registrační formulář.


Materiály ke stažení

chcete si stáhnout a vytisknout samotný registrační formulář např. pro někoho, kdo nemá možnost přímé online registrace ?

informační leták Waylogger III. ve formátu pdf

český manuál - vyhodnocovací software WayLogBase verze 8.X

připojení wayloggeru pomocí propojovacího svazku k DTCO (digitální tachograf)


aplikace WayLogBase

Report C

Mapa trasy

Výstup => Excel

DetailySídlo firmy

ELBAS, s.r.o.
Vysokomýtská 1202
565 02 Choceň

Kontaktujte nás

Tel.:  (+420) 465 471 380
Fax.: (+420) 465 483 096
E-mail: elbas@elbas.cz

Nahoru ↑