Projektování

Poskytované služby
 

 • Návrh a vývoj elektroinstalace od prototypu až po sériovou výrobu (včetně zpracování kompletní dokumentace pro výrobu svazků)   výkres - kabelový svazek
 • Projektování kabelových svazků podle zákazníkem dodaných schémat zapojení
 • Dodatečné zdokumentování elektroinstalace již existujícího vozidla či stroje

Navrhované typy elektroinstalace

Reléová

 • 'klasická' elektroinstalace, kde jednotlivé vstupy / výstupy jsou propojeny běžnými vodiči a k ovládání výstupů jsou využívána relé či vzájemně nezávislé elektronické řídící jednotky

Multiplexová

 • digitální síť elektronických modulů, komunikujících protokolem CAN (podle ISO 11898)
 • síť standardně obsahuje centrální řídící modul a potřebný počet vstupně / výstupních modulů, případně zobrazovací modul (displej, kontrolky)
 • centrální modul funguje jako kontrolér samostatných sběrnic a zároveň jako brána pro výměnu zpráv mezi nimi; jedna ze sběrnic pracuje v protokolu SAE J1939
 • firma ELBAS používá a dodává moduly platformy KIBES vyráběné firmou Continental AG Automotive a platformy PLUS 1 vyráběné firmou Sauer-Danfoss


Kompletní dokumentace


Obvodová, bloková / logická schémata včetně:

 • seznamů vstupů a výstupů
 • seznamů možných chybových stavů a jejich indikací

Výkresy kabelových svazků včetně:

 • rozpisek materiálu
 • nástřihových tabulek
 • technologických postupů výroby

Výkresy mechanického uspořádání rozvaděčů/ přístrojových desek včetně:

 • výkresů zapojení propojovacích svorkovnic
 • rozpisek materiálu a dílů
 • technologických postupů výroby

Veškerá dokumentace je vytvářena a udržována v elektronické podobě
(formáty: dwg - Autodesk AutoCAD, xls - MS Excel, doc - MS Word).


Schémata zapojení i kabelové svazky jsou optimalizovány s ohledem na:

 • elektrické a mechanické parametry jednotlivých součástí
 • jejich prostorové uspořádání ve vozidle či stroji
 • snadnost montáže při výrobě

Důsledně používaná interní norma zaručuje, že dokumentace obsahuje veškeré informace potřebné pro výrobu:

 • délky, průřezy, barvy, materiál a značení vodičů, polohu zakládacích bodů, zapojení svorkovnic, technologii rozbočení a krytí.

Při výrobě podle dokumentace dodané zákazníkem jsou respektovány všechny jeho požadavky, případně jsou předkládány náměty na možné zefektivnění.

  Sídlo firmy

ELBAS, s.r.o.
Vysokomýtská 1202
565 02 Choceň

Kontaktujte nás

Tel.:  (+420) 465 471 380
Fax.: (+420) 465 483 096
E-mail: elbas@elbas.cz

Nahoru ↑