KIBES pro nákladní automobily

Typická charakteristika elektroinstalace nákladních automobilů

 
 • Soustředění většiny elektroinstalace v prostoru kabiny řidiče/operátora.

 • Variabilita svazků kvůli odlišnostem v zapojování alternativně nabízených agregátů (motorů, převodovek, retardérů….), speciálních nástaveb a volitelných výbav (klimatizace, přídavné topení…) 

 • Přístrojový svazek před řidičem obsahující 

 • ručkové ukazatele, barevné kontrolky se standardizovanými piktogramy a centrální displej, který zobrazuje aktuální hodnoty zvolených veličin a diagnostické hlášky ostatních jednotek připojených k řídicímu systému.

 • Komunikace s návěsem/přívěsem

 

Moduly KIBES použité v typickém řídicím systému nákladního automobilu
 

 • Hlavní řídicí jednotka vozidla CBCU3 / CBCU3-E
  Slouží jako centrální kontrolér (VECU), který zpracovává informace ze všech zdrojů připojených do řídicího systému. Bývá umístěn v chráněném prostoru v kabině.

  CBCU obsahuje dostatečný počet vstupů a výstupů pro standardní trucky.
  Na vstupy (58) se zapojují především tlačítka přístrojové desky, podvolantové spínače, ale i snímače z nástavby a ze zařízení, které nekomunikují prostřednictvím CAN-bus.
  Výstupy (34) mají proudovou zatížitelnost odstupňovanou v širokém rozsahu, takže umožňují ovládání různorodých spotřebičů: obrysových, směrových a dálkových světel i motoru stěračů… 
  Pokud počet vstupů/výstupů nedostačuje nebo pokud délka silného vodičového svazku by byla příliš dlouhá (např. pro řízení světel nebo zařízení na zádi vozidla), lze přidat vstupně/výstupní jednotku. Pokud může být umístěna v chráněném prostředí, lze použít levnější jednotku MUX2-B; pro umístění na podvozku je určena jednotka MUX3-P, která má dobrou ochranu  proti vlivu prostředí (IP67).

 • CBCU je uživatelsky programovatelný ve vývojovém prostředí KIBES-32. 
  - řízení integrovaných vstupů a výstupů
  - řízení přístrojového svazku CMIC prostřednictvím „instrument CAN“ (ICAN)
  - zpracování signálů z ovladače menu MCU
  - komunikaci s ostatními jednotkami ve vozidle, připojenými na „power-train CAN“ (PCAN); 
  - komunikaci s rozšiřujícími jednotkami MUX2-B, připojenými na „multiplex CAN“ (MCAN).
  - přeposílání zpráv pro zařízení na různých sběrnicích CAN – funkce „gateway“

 • Přístrojový svazek CMIC 
  Slouží pro předávání aktuálních informací řidiči.
  Je umísťován před volant.
  CMIC obsahuje všechny prvky běžné u moderních vozidel: 
  - 2 velké ručkové ukazatele: rychloměr a otáčkoměr
  - 4 menší ručkové ukazatele: zásoba paliva, teplota chladiva, tlak vzduchu v 1. a 2. zásobníku
  - 23 standardizovaných kontrolek: dálková a směrová světla, přehřátí, nedobíjení….
  - Monochromatický LCD displej pro zobrazování grafických i textových hodnot
  - Tlačítko pro nulování „Trip“
  - Reproduktor pro akustickou signalizaci
  Popisy, ikony i stupnice mohou být modifikovány podle zadání uživatele.

  Řídicí systém může fungovat i bez přístrojového svazku CMIC; tak lze nabízet zákazníkům řadu variant výbav, od extrémně minimalizované až po maximalizovaný komfort.

 • Ovladač menu MCU 
  Obvykle slouží pro výběr požadované funkce z menu zobrazovaného na displeji, případně pro nastavení hodnot: aktuální čas, mez omezování rychlosti….
  MCU je rotační ovladač s tlačítkem, jehož použití je podobné užívání myši na osobním počítači.
  Je umísťován vedle přístrojového svazku.

  Popsaná sestava může být samozřejmě použita i jako jednodušší varianta řídicího systému autobusu.Sídlo firmy

ELBAS, s.r.o.
Vysokomýtská 1202
565 02 Choceň

Kontaktujte nás

Tel.:  (+420) 465 471 380
Fax.: (+420) 465 483 096
E-mail: elbas@elbas.cz

Nahoru ↑