KIBES pro mobilní stroje a speciální nástavby

Ve srovnání s nákladními automobily a autobusy mívají mobilní stroje a nástavby menší počet vstupů a výstupů, složitější ale bývá řídicí algoritmus.

V mnoha případech je řídicí systém tvořen pouze hlavní řídicí jednotkou CBCU, případně doplněnou o menší displej 
z produkce ELBAS.

Hlavní řídicí jednotka vozidla CBCU3

 
Bývá umístěn v chráněném prostoru (v rozvaděči nebo v kabině operátora).schema multiplexové elektroinstalace
Na vstupy (58) se zapojují tlačítka a vypínače panelu operátora i snímače a čidla stroje.
Výstupy (34) mají proudovou zatížitelnost odstupňovanou v širokém rozsahu a jsou přizpůsobeny různým typům zátěže.
Pokud počet vstupů/výstupů nedostačuje nebo pokud délka silného vodičového svazku by byla příliš dlouhá (např. pro řízení světel nebo zařízení na zádi vozidla), lze přidat vstupně/výstupní jednotku. Pokud může být umístěna v chráněném prostředí, lze použít levnější jednotku MUX2-B; pro umístění v prašném nebo vlhkém prostředí např. na podvozku stroje je určena jednotka MUX3-P, která má dobrou ochranu proti vlivu prostředí (IP67).
CBCU je uživatelsky programovatelný ve vývojovém prostředí KIBES-32.

Program zajišťuje:

  • řízení integrovaných vstupů a výstupů
  • zpracování signálů z ovladače menu MCU
  • komunikaci s ostatními jednotkami ve vozidle, připojenými na „power-train CAN“ (PCAN); 
  • přeposílání zpráv pro zařízení na různých sběrnicích CAN – funkce „gateway“


Sídlo firmy

ELBAS, s.r.o.
Vysokomýtská 1202
565 02 Choceň

Kontaktujte nás

Tel.:  (+420) 465 471 380
Fax.: (+420) 465 483 096
E-mail: elbas@elbas.cz

Nahoru ↑