KIBES pro autobusy

Pro elektroinstalaci autobusů je typické:

 
 • Rozdělení rozvaděčů minimálně do 2 prostorů vozidla, obvykle v přídi a v zádi.
 • Variabilita svazků kvůli odlišnostem v zapojování alternativně nabízených agregátů (motorů, převodovek, retardérů…), a volitelných výbav (klimatizace, přídavné topení…)
 • Velké množství vstupů na pracovišti řidiče
 • Výrazný rozdíl mezi výbavou

autobusů městských:

 • samoobslužné ovládání 3 – 5 dveří 
 • standardizované pracoviště řidiče podle doporučení VDA výškově stavitelné spolu s volantem
 • kloubová varianta

autobusů meziměstských/dálkových:

 • jednodušší ovládání dveří
 • pracoviště řidiče ve stylu osobních/nákladních aut

 
Moduly KIBES použité v typickém řídicím systému autobusu

 • Hlavní řídicí jednotka vozidla ZR32-A
 • Slouží jako centrální kontrolér (VECU), který zpracovává informace ze všech zdrojů připojených do řídicího systému; bývá umístěn v prostoru rozvaděče.
 • Má ZR32 jen málo vstupů a výstupů, ale zato 6 CANových rozhraní.

ZR32 je uživatelsky programovatelný ve vývojovém prostředí KIBES-32

Program zajišťuje:ZR32-A

 • komunikaci s I/O jednotkami MUX2-B, připojenými na „multiplex CAN“ M1CAN/ M2CAN.
 • řízení přístrojového svazku ModulCombi / integrovaného pracoviště řidiče DWP a displejové jednotkyDMUX prostřednictvím „instrument CAN“ (ICAN)
 • komunikaci s ostatními jednotkami ve vozidle, připojenými na „power-train CAN“ (PCAN); 
 • komunikaci s ostatními jednotkami ve vozidle, připojenými na „carrosserie CAN“ (KCAN); 
 • přeposílání zpráv pro zařízení na různých sběrnicích CAN – funkce „gateway“

Vstupně výstupní jednotky MUX2-BMUX2-B       

 • Hlavní jednotka ZR32 obsahuje jen málo vstupů a výstupů, proto je nutné řídicí systém doplnit vstupně/výstupními jednotkami.
 • Na autobusech lze jednotky umístit do chráněných prostorů (často jsou umístěny pod střechou v blízkosti bočních stěn), kde není problém s prachem či stříkající vodou, proto se používají levnější jednotky MUX2-B.
 • Na běžném příměstském/dálkové autobuse bývají 4 kusy, na městském autobuse se samoobslužnými dveřmi 6 kusů, případně 7 kusů u kloubové varianty.
 • Digitální i analogové vstupy jsou parametrizovatelné a diagnostikovatelné. Výstupy mají proudovou zatížitelnost odstupňovanou v širokém rozsahu, jsou trvalé odolné vůči zkratu i tepelnému přetížení, diagnostikovatelné.
 • Jednotky se neprogramují, jsou mezi sebou plně záměnné.

Displejová a vstupně výstupní jednotka DMUX32-C/MDMUX32 

 • Kromě 5“ displeje ve variantě „barevný“ nebo „odstíny šedi“ obsahuje jednotka také digitální vstupy a výstupy.
 • 64 digitálních vstupů (parametrizovatelných, diagnostikovatelných) obvykle slouží k připojení ovladačů na pracovišti řidiče, 24 výstupů obvykle spíná kontrolky.
 • Barevná varianta umožňuje připojení i 3 video kamer s analogovými výstupy podle normy PAL/NTSC.

Přístrojový svazek ModulCombi s jednotkou displeje DMUX 

Modul Kombi

(meziměstské/dálkové autobusy)

 • Slouží pro předávání informací řidiči.
 • Je umísťován před volant.
 • ModulCombi obsahuje všechny prvky běžné u moderních vozidel: 
 • 2 velké ručkové ukazatele: rychloměr a otáčkoměr
 • 2 menší ručkové ukazatele: zásoba paliva, teplota chladiva 
 • 10 standardizovaných kontrolek
 • Displejovou vstupně/výstupní jednotku DMUX32-M/C 
 • Tlačítka pro nulování „Trip“ a pro regulování jasu displeje

Pracoviště řidiče Drivers Work Place s jednotkou displeje DMUX (městské autobusy)Drivers Work Place

 • je modul vyvinutý s ohledem na maximální komfort práce řidičů různých postav.
 • Ergonomicky projektovaný modul spolu se změnou výšky a polohy volantu mění i celý přístrojový panel.

Kromě displeje jednotky DMUX obsahuje:

 • rychloměr
 • blok 10 kontrolek (včetně vodičového propojení)
 • kruhový kombinovaný vypínač světel (včetně vodičového propojení)
 • 2 standardní podvolantové ovladače: 

- směrovky + přepínač dálkových světel + řízení stěračů + klakson 

- spínače cruise-control (tempomat), řízení retardéru 

 • 24 obdélníkových pozic pro umístění tlačítek/spínačů (včetně vodičového propojení) 
 • 4 kruhové pozice obvykle užívané pro tlačítka dveří (včetně vodičového propojení)
 • pozici s konektorem pro připojení ovladače automatické převodovky (včetně vodičového propojení)
 • spínací skříňku (včetně vodičového propojení)
 • sloupek řízení umožňující pohyb celého modulu ve 2 osách


Sídlo firmy

ELBAS, s.r.o.
Vysokomýtská 1202
565 02 Choceň

Kontaktujte nás

Tel.:  (+420) 465 471 380
Fax.: (+420) 465 483 096
E-mail: elbas@elbas.cz

Nahoru ↑