CAN-bus moduly (převodníky)

CAN UnIO / CAN - vstupy/výstupy 

[ UnIO ]

Vstupní/výstupní převodník je používán v užitkových vozidlech a mobilních strojích. Ovládání a snímání vstupů/výstupů a jejich konverze na sběrnici CAN dle zadání (možné úpravy na zakázku). Vlastní funkčnost je dána verzí firmware nahraného v modulu.

 

HW Varianty

 UnIO - vstupy / výstupy

 • plná varianta, obsahuje vstupy/výstupy dle specifikace (podrobnosti viz. katalogový list)

UnIO - výstupy​

 • pouze výstupy, obsahuje pouze výstupy dle specifikace (podrobnosti viz. katalogový list)

 

katalogový list ke stažení ZDE


CAN GATEWAY / Přeposílání zpráv mezi dvěmi sběrnicemi CAN 

[ CAN_GW ]

Jednotka CAN-GW funguje jako "brána" zajišťující přeposílání zpráv mezi dvěmi sběrnicemi CAN. Rozšířená varianta CAN-GW LOG navíc zapisuje do své vnitřní paměti záznamy o základních provozních událostech a o chybách hlášených diagnostickými protokoly DM1 a EDM.

Funkce

 • Gatewaying (CAN-GW)
  V paměti je uložena informace o přenosové rychlosti CAN a tabulka zpráv, které se přeposílají na druhou sběrnici neprodleně poté, co se vyskytnou na první sběrnci. Sběrnice mohou mít rozdílnou přenosovou rychlost.
  Přeposílání lze nastavit i pro multi-paketové zprávy (podle SAE J1939/21).
  Analogicky může CAN-GW měnit identifikátor zpráv, nebo modifikovat datové pole podle specifických požadavků. 

 • Logování (CAN-GW LOG)
  Do interní paměti 4 MB se ukládají záznamy:

  Zapnutí / Vypnutí klíčku
  Začátek / Konec jízdy
  Začátek / Konec výskytu chybového kódu diagnostiky DM1 a EDM (SA, DTC)

​HW Varianty

CAN-GW

 • přeposílá zprávy mezi dvěma sběrnicemi CAN

CAN-GW L (LIN)​

 • obsahuje navíc rozhraní sběrnice LIN včetně napájecího zdroje 12V (pro moduly komunikující po sběrnici LIN).

 • př. Snímač deště a okolního světla pro automatické řízení stěračů a světel na autobusech.

CAN-GW T (Time)​

 • obsahuje navíc obvod RTC (hodiny reálného času), včetně baterie nezávislého napájení, informace o čase může být vysílána na CANy ve standardní zprávě TD (dle SAE J1939/71), k nastavení aktuálního datumu/času slouží aplikace „GwSet“

CAN-GW G (GPS)​

 • obsahuje navíc obvod GPS, informace o aktuální poloze může být vysílána na CANy ve standardní zprávě xxx (dle SAE J1939/71), pokud je osazen i obvod RTC, je nastavení času řízeno podle infromace z GPS.

Všechny záznamy mohou být doplněny informací o čase a poloze, získávané ze signálu GPS.
Záznamy o jízdě a diagnostikovaných chybách navíc obsahují údaj odometru.
Záznamy z paměti CAN-GW lze číst a spravovat přes CAN.

katalogový list ke stažení ZDE


Převodník VLOC / Ovládání světel

[ 36-CAN_VLOC ]

VLOC - ovládání světel

Modul je určen pro řízení spínání světel na užitkových vozidlech. Možnost řídit až 16 stavových výstupů (světel) zprávou na CAN-bus. Všechny výstupy jsou diagnostikovatelné na stavy zkrat, přetížení, přerušení obvodu nebo ztráty napájení.

 

katalogový list ke stažení ZDE


Měnič napětí / 24V > 12V 1A

Měnič napětí - 24V / 12V

Měnič napětí 24V / 12V (DC / DC) v kompaktním provedení. Jádrem zapojení je spínaný zdroj, regulátor napětí Traco Power řady TSR, umístěný s filtračním obvodem a signálkou výstupu na DPS v plastové krabičce HAMMOND 1551 MFL. Jeho vysoká účinnost umožňuje plné zatížení, bez potřeby externího chladiče nebo nuceného chlazení. Disponuje velkým rozsahem vstupního napětí beze změn či výkyvů výstupního napětí.

 

katalogový list ke stažení ZDE


Převodník CAN-FIRE / Požární systém vozidla

[ 36-CAN_FIRE ]

CAN_FIRE

Modul je určen pro monitorování provozních teplot, indikování stavu protipožární ochrany a pro aktivaci protipožárního zařízení v užitkových vozidlech a mobilních strojích.

 • slouží k indikaci zvýšené teploty (až 6 teplotních čidel) v libovolných částech vozu a následné aktivaci hašení

 • součástí je software pro konfiguraci modulu

katalogový list ke stažení ZDE


Převodník CAN TPL4 / Teplota + DM1

[ 36-CAN_TPL4 ]

 • získání informace o teplotě vzduchu v okolí vozidla (až 4 teplotní čidla)

 • k usnadnění implementace on-board diagnostiky DM1 podle SAE J1939

 • ​uživatelsky přívětivé nastavení modulu pomocí sw aplikace

 • teplota je měřena jednou za sekundu

V paměti převodníku jsou ukládány chybové kódy DTC (Diagnostic Trouble Code) ze všech diagnostických zpráv DM1 (tj. „single“ i multi-paketových zpráv). V periodické „single“ zprávě je vysílána informace o stavu diagnostických kontrolek nejdůležitějších agregátů a jeden zvolený chybový kód DTC. Uživatelskou zprávou lze přepínat vysílání dalších aktuálních chybových kódů.

katalogový list ke stažení ZDE


Převodník CANI V6R1 / Vstupy (6x napětí, 1x odpor, DM1)

[ 36-CANI_V6R1 ]

  

 • k převodu signálů z analogových čidel (tlaky, teploty, zásoba paliva....) i stavových spínačů na zprávy CAN-bus

 • k usnadnění implementace on-board diagnostiky DM1 podle SAE J1939.

Převodník provádí měření okamžité hodnoty 6 napěťových vstupů a 1 odporového vstupu. Zjištěné hodnoty periodicky vysílá ve 2 zprávách CAN-bus. V jedné ze zpráv je navíc vysílána i okamžitá hodnota napájecího napětí. Jedna verze standardního firmware interpretuje jeden z napěťových vstupů jako „adresu“ – to umožňuje připojit na jeden CAN-bus 4 převodníky (bez nutnosti zakázkové úpravy firmware).

V paměti CAN-bus převodníku jsou ukládány chybové kódy DTC (Diagnostic Trouble Code) ze všech diagnostických zpráv DM1 (tj. „single“ i multi-paketových zpráv). V periodické „single“ zprávě je vysílána informace o stavu diagnostických kontrolek nejdůležitějších agregátů a jeden zvolený chybový kód DTC. Uživatelskou zprávou lze přepínat vysílání dalších aktuálních chybových kódů.

   

katalogový list ke stažení ZDE


Převodník CANO D7 / Výstupy (7x digitální)

[ 36-CANO_D7 ]

Převodník je používán v užitkových vozidlech a mobilních strojích k řízení až 7 stavových výstupů zprávou CAN-bus.

Jedna z verzí firmware je rozšířena o vysílání požadavku k motoru o vyslání informace o celkové spotřebě paliva.

Požadavek je formulován pro 2 alternativy paliva:

 • nafta - motor odpovídá zprávou Fuel Consumption – Liquid (FC_L, 18 FE E9 00)

 • CNG - motor odpovídá zprávou Fuel Consumption – Gas (FC_G, 18 FE AF 00)    

katalogový list ke stažení ZDE


Převodník CAN-AKCEL / Převodník pedálu akcelerátoru

[ 36-CAN_AKCEL ]

 

Modul CAN_AKCEL zajišťuje zpracování převedených analogových signálů z pedálu akcelerátoru, tj. jejich přepočet na hodnoty pro vysílanou zprávu, kontrolu na překročení mezních hodnot a logickou kontrolu jejich vzájemných vazeb. Případné chyby zpracovává na hodnoty pro vysílanou chybovou zprávu.
 

 

 

katalogový list ke stažení ZDE


Převodník CAN-HORT / Řízení otáček ventilátoru HORTON

[ 36-CAN_HORT ]

Modul CAN-HORT slouží k řízení prokluzu spojky ventilátoru HORTON (chlazení chladiva motoru); ventilátor je poháněn od klikové hřídele motoru.

převodník CAN-HORT

Výkonový PWM výstup je řízený v závislosti na:

 • teplotě chladiva motoru

 • teplotě plnícího vzduchu

 • aktuální otáčky ventilátoru zjišťuje modul z impulsů čítaných ze svorkovnice spojky

 • veškeré nastavení pomocí uživatelsky přívětivé sw aplikace 


HECU / Heater Electronic Control Unit

[ 36-HECU ]

Řídicí jednotka předehřevu filtru topení na bionaftu pro vozidla a mobilní stroje.získání informace o teplotě vzduchu  v okolí vozidla.

„Bionafta“, též označovaná anglickou zkratkou chemického složení FAME (Fatty acid methyl ester), je používána jako palivo pro vznětové motory i pro přídavná topení vozidel a mobilních strojů. Využívání tohoto paliva znesnadňuje její viskozita, která silně vzrůstá s klesající teplotou.

Řešení tohoto problému nabízí elektronická řídicí jednotka FAME HECU (Heater Electronic Control Unit), která případným zpožděním startu topení a řízením ohřevu palivového filtru zajistí, že palivo dodávané ke vstřikovacím tryskám je vždy dobře tekoucí.

Jednotka pracuje ve 2 režimech, které se přepínají propojkou na plošném spoji uvnitř jednotky:

 • Režim „Doba ohřevu řízená pouze termostatem“

 • Režim „Doba ohřevu řízena termostatem a omezená zadanou maximální dobou“.

Jednotku lze analogicky použít i pro jiné aplikace.

katalogový list ke stažení ZDE


Snímač teploty TO40 

Snímač je užíván v užitkových vozidlech a mobilních strojích k získání informace o teplotě vzduchu v okolí vozidla (obvykle ve spojení s převodníkem CAN-bus / Vstupy).

  

katalogový list ke stažení ZDE


Naši inženýři jsou schopni vyvinout i nové typy CAN převodníků dle zákazníkovi specifikace. Kontaktujte násSídlo firmy

ELBAS, s.r.o.
Vysokomýtská 1202
565 02 Choceň

Kontaktujte nás

Tel.:  (+420) 465 471 380
Fax.: (+420) 465 483 096
E-mail: elbas@elbas.cz

Nahoru ↑